Find a Person
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Richard Dion

Senior Business Advisor
T: 613.683.2312      Ottawa
Email

David A. Dodge O.C.

Senior Advisor
T: 613.683.2304      Ottawa
Email

Serge Dupont

Senior Advisor
T: 613.683.2310      Ottawa
Email

Edward S. Goldenberg C.M.

Partner
T: 613.683.2301      Ottawa
Email

Michael Horgan

Senior Advisor
T: 613.683.2309      Ottawa
Email

Valerie Hughes

Senior Counsel
T: 613.683.2302      Ottawa
Email

Mark Jewett Q.C.

Counsel
T: 613.683.2328      Ottawa
Email

Michael F. Kergin

Senior Advisor
T: 613.683.2306      Ottawa
Email

Lori Sterling

Senior Counsel
T: 613.683.2308      Ottawa
Email

John M. Weekes

Senior Business Advisor
T: 613.683.2313      Ottawa
Email